DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2019 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐẮK LẮK
  • 01/06/2019
  • 1777
Tải về tài liệu đính kèm

I/ Tình hình khí tượng:

Trong 11 ngày qua thời tiết tỉnh Đk Lắk chịu ảnh hưởng chủ yếu: Rìa đông nam vúng áp thấp nóng phía tây bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa trong thời kỳ đầu và cuối, gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao là hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới.

Thời tiết phổ biến: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có ngày rải rác mưa vừa đến mưa to và dông. Gió tây đến tây nam cấp 2.

So với TBNNCK: Nhiệt độ, số giờ nắng và tổng lượng mưa đạt cao hơn, tổng lượng bốc hơi và độ ẩm thấp hơn.

+ Dự báo:

Trong 10 ngày tới thời tiết tỉnh Đk Lắk ảnh hưởng chủ yếu: Rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa trong thời kỳ đầu và một đến hai ngày cuối, gió tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao là hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới.

Thời tiết phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có ngày có nơi mưa vừa. Gió tây đến tây nam cấp 2. Cần đề phòng tố lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

So với TBNN: Tổng lượng mưa xấp xỉ và cao hơn, nhiệt độ đạt xấp xỉ và cao hơn.

Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa:

* Khu vực phía Đông tỉnh: (Huyện M’Đrắk, Ea Kar, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 26,0 - 28,00C; Thấp nhất: 20,0 - 23,00C; Cao nhất: 32,0 - 35,00C.

+ Lượng mưa: 40,0 - 70,0 mm, có nơi cao hơn 70,0mm.

* Khu vực phía Đông Bắc tỉnh:(H. Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, Tx Buôn Hồ)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 24,5 - 26,50C; Thấp nhất: 19,0 - 22,00C, Cao nhất: 31,0 - 34,00C.          +  Lượng mưa: 80,0 - 120,0 mm.

* Khu vực trung tâm tỉnh: (TP. Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Pk)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 25,5 - 27,50C; Thấp nhất: 20,0 - 23,00C; Cao nhất: 32,0 - 35,00C.

+ Lượng mưa: 70,0 - 110,0 mm, có nơi lớn hơn 110,0mm.

* Khu vực phía nam tỉnh: (Huyện Lắk, Krông Ana, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 25,5 - 27,50C; Thấp nhất: 20,0 - 23,00C; Cao nhất: 32,0 - 35,00C.

+ Lượng mưa: 50,0 - 100,0 mm, có nơi lớn hơn 100,0mm.

* Khu vực tây bắc tỉnh: (Huyện Ea Súop, Buôn Đôn)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 26,0 - 28,00C; Thấp nhất: 21,0 - 24,00C; Cao nhất: 33,0 - 36,00C.

+ Lượng mưa: 80,0 - 120,0 mm.

II/ Tình hình thủy văn:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đắk Lắk 11 ngày cuối tháng 5/2019: Phổ biến dao động theo xu thế tăng trong thời kì đầu và cuối tuần, giảm trong thời kì giữa tuần. Biên độ dao động từ 1,70 – 1,90m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Búk dao động theo điều tiết của thủy điện.

  • So với mực nước trung bình 10 ngày giữa tháng 5/2019 đạt cao hơn từ 0,70 – 0,90m.
  • So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 cao hơn từ 0,50 – 0,70m.
  • So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 1,20 – 1,40m.

+ Dự báo:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đắk Lắk 10 ngày đầu tháng 6/2019: Phổ biến dao động theo xu thế tăng trong thời kì đầu, sau giảm trong thời kì giữa và cuối tuần. Biên độ dao động từ 0,80 –1,20m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Búk dao động theo điều tiết của thủy điện.

  • So với mực nước trung bình 11 ngày cuối tháng 5/2019 đạt cao hơn từ 0,30 – 0,50m.
  • So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 cao hơn từ 0,40 – 0,60m.
  • So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 0,80 – 1,00m.

BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG 11 NGÀY CUỐI THÁNG 5 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

Trạm

Nhiệt độ không khí

Mưa

Độ ẩm KK TB (%)

Tổng số

giờ nắng

(giờ)

Ttb

(0C)

Tx

(0C)

Ngày

Tm

(0C)

Ngày

Lượng mưa

(mm)

Số ngày

B.M.Thuột

26,3

33,6

22

22,0

31

200,8

11

82

84,0

Buôn Hồ

24,9

31,3

21

20,6

23

110,9

10

83

83,0

M’Đrắk

26,6

33,7

22

21,8

21

234,0

8

80

78,8

Lăk

26,6

35,0

22

21,0

23

43,9

8

76

77,3

Ea H’leo

25,1

33,8

21

20,1

22

126,6

8

81

71,6

BẢNG SỐ LIỆU THỦY VĂN 11 NGÀY CUỐI THÁNG 5 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

 

Trạm

Sông

Hmax

(cm)

Qmax

(m3/s)

Ngày

Hmin

(cm)

Qmin

(m3/s)

Ngày

Htb

(cm)

Qtb

(cm)

K.Buk

Kr.Buk

45160

2,99

31

45142

1,24

30

45149

1,79

Giang Sơn

Kr.Ana

41679

78,7

31

41491

14,9

21

41579

40,2

Cầu 14

Ea Krông

30280

239

31

30123

107

24

30218

156

Bản Đôn

Srê pôk

16895

228

28

16777

53,2

22

16826

122

Đ.Xuyên

KrôngNô

42487

95,7

22

42309

11,4

28

42391

35,9

 

DỰ BÁO MỰC NƯỚC, LƯU LƯỢNG 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 6 NĂM 2019

Trạm

Sông

Mực nước (cm)

Lưu lượng (m3/s)

Hmax

Hmin

Htb

Qmax

Qmin

Qtb

Krông Buk

Krông Buk

45165

45144

45148

3,69

1,45

1,80

Giang Sơn

Krông Ana

41695

41590

41620

85,2

44,2

55,3

Cầu 14

Ea Krông

30285

30128

30225

257

110

160

Bản Đôn

Srê pôk

16910

16780

16835

253

57,0

135

Đ.Xuyên

Krông Nô

42495

42315

42400

103

12,0

39,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đắk Lắk

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập 69
Tổng truy cập 2.396.285

Bản đồ hành chính

Liên kết website