DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 07 NĂM 2019 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐẮK LẮK
  • 01/07/2019
  • 3267
Tải về tài liệu đính kèm

I/ Tình hình khí tượng:

Trong 10 ngày qua thời tiết tỉnh Đk Lắk chịu ảnh hưởng chủ yếu: Rìa đông nam áp thấp nóng phía tây, gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao là rìa tây nam áp cao cận nhiệt đới.

Thời tiết phổ biến: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có ngày rải rác mưa vừa. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3.

So với TBNNCK: Nhiệt độ, số giờ nắng đạt cao hơn, tổng lượng bốc hơilượng mưa thấp hơn.

+ Dự báo:

Trong 10 ngày tới thời tiết tỉnh Đk Lắk ảnh hưởng chủ yếu: Rìa nam rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam qua khu vực Bắc Bộ nối với vùng nhiễu động trên khu vực Bắc Biển Đông đang di chuyển vào và có khả năng hoạt động mạnh dần. Gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình - mạnh.

Thời tiết phổ biến: Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ đầu có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3, có lúc cấp 4. Cần đề phòng tố lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

So với TBNN: Tổng lượng mưa xấp xỉ, nhiệt độ đạt xấp xỉ và cao hơn.

Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa:

* Khu vực phía Đông tỉnh: (Huyện M’Đrắk, Ea Kar, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 25,5 - 27,50C; Thấp nhất: 21,0 - 24,00C; Cao nhất: 32,0 - 35,00C.

+ Lượng mưa: 30,0 - 50,0 mm, có nơi lớn hơn 50,0mm.

* Khu vực phía Đông Bắc tỉnh:(H.Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, Tx Buôn Hồ)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 23,5 - 25,50C; Thấp nhất: 19,0 - 22,00C, Cao nhất: 30,0 - 33,00C.         

+  Lượng mưa: 50,0 - 100,0 mm, có nơi lớn hơn 100,0mm.

* Khu vực trung tâm tỉnh: (TP. Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Pk)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 25,0 - 27,00C; Thấp nhất: 20,0 - 23,00C; Cao nhất: 31,0 - 34,00C.

+ Lượng mưa: 70,0 - 110,0 mm, có nơi lớn hơn 110,0mm

* Khu vực phía nam tỉnh: (Huyện Lắk, Krông Ana, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 25,0 - 27,00C; Thấp nhất: 20,0 - 23,00C; Cao nhất: 31,0 - 34,00C.

+ Lượng mưa: 70,0 - 110,0 mm, có nơi lớn hơn 110,0mm.

* Khu vực tây bắc tỉnh: (Huyện Ea Súop, Buôn Đôn)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 25,5 - 27,50C; Thấp nhất: 21,0 - 24,00C; Cao nhất: 32,0 - 35,00C.

+ Lượng mưa: 70,0 - 110,0 mm.

II/ Tình hình thủy văn:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đắk Lắk 10 ngày cuối tháng 6/2019: Phổ biến dao động theo xu thế tăng vào thời kỳ đầu, sau giảm vào thời kỳ giữa và cuối. Biên độ dao động từ 0,50 – 1,00m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Buk dao động theo điều tiết của thủy điện.

  • So với mực nước trung bình 10 ngày giữa tháng 6/2019 cao hơn từ 0,20 – 0,40m.
  • So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 thấp hơn từ 0,40 – 0,60m.
  • So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 1,50 – 2,00m.

+ Dự báo:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đắk Lắk 10 ngày đầu tháng 7/2019: Phổ biến dao động theo xu thế tăng vào thời kỳ đầu và giữa, sau giảm vào thời kỳ cuối. Biên độ dao động từ 0,50 – 1,00m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Búk dao động theo điều tiết của thủy điện.

  • So với mực nước trung bình 10 ngày cuối tháng 6/2016 đạt xấp xỉ và cao hơn một chút.
  • So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 cao hơn từ 0,10 – 0,30m.
  • So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 1,00 – 1,50m.

BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG 10 NGÀY CUỐI THÁNG 6 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

Trạm

Nhiệt độ không khí

Mưa

Độ ẩm KK TB (%)

Tổng số

giờ nắng

(giờ)

Ttb

(0C)

Tx

(0C)

Ngày

Tm

(0C)

Ngày

Lượng mưa

(mm)

Số ngày

B.M.Thuột

26,4

33,5

23

22,3

24

42,6

9

80

78,5

Buôn Hồ

24,9

31,9

23

20,9

30

50,9

6

85

81,2

M’Đrắk

27,6

33,7

23

23,2

24

11,6

3

73

92,1

Lăk

26,4

34,0

23

22,5

24

112,5

7

83

69,3

Ea H’leo

24,8

32,0

22

21,0

29

44,2

7

87

79,5

 

 

 

BẢNG SỐ LIỆU THỦY VĂN 10 NGÀY CUỐI THÁNG 6 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

 

Trạm

Sông

Hmax

(cm)

Qmax

(m3/s)

Ngày

Hmin

(cm)

Qmin

(m3/s)

Ngày

Htb

(cm)

Qtb

(cm)

K.Buk

Kr.Buk

45175

4,30

21

45170

4,50

29

45173

5,04

Giang Sơn

Kr.Ana

41618

54,6

24

41515

20,2

30

41564

35,0

Cầu 14

Ea Krông

30288

192

28

30124

107

26

30233

152

Bản Đôn

Srê pôk

16898

233

27

16780

57,2

29

16825

120

Đ,Xuyên

KrôngNô

42450

67,5

21

42288

3,00

25

42403

41,3

 

DỰ BÁO MỰC NƯỚC, LƯU LƯỢNG 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 7 NĂM 2019

Trạm

Sông

Mực nước (cm)

Lưu lượng (m3/s)

Hmax

Hmin

Htb

Qmax

Qmin

Qtb

Krông Buk

Krông Buk

45190

45165

45175

8,53

3,690

5,43

Giang Sơn

Krông Ana

41610

41515

41575

51,5

20,2

38,8

Cầu 14

Ea Krông

30290

30125

30240

194

108

156

Bản Đôn

Srêpôk

16950

16775

16850

319

50,6

158

Đ,Xuyên

Krông Nô

42470

42295

42410

81,8

4,20

44,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đắk Lắk

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập 22
Tổng truy cập 2.754.883

Bản đồ hành chính

Liên kết website