DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 08 NĂM 2019 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐẮK LẮK
  • 01/08/2019
  • 1630
Tải về tài liệu đính kèm

I/ Tình hình khí tượng:

Trong 11 ngày qua thời tiết tỉnh Đk Lắk chịu ảnh hưởng chủ yếu: Thời kỳ đầu và giữa, rìa đông nam áp thấp nóng phía tây, gió tây nam hoạt động yếu đến trung bình. Thời kỳ cuối, thiết lập rãnh thấp qua Bắc Bộ nối với xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và mạnh lên thành cơn bão số 3 (WIPHA), gió tây nam hoạt động trung bình đến mạnh.

Thời tiết phổ biến: Thời kỳ đầu và giữa, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, có ngày rải rác. Thời kỳ cuối, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi; có ngày có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3.

So với TBNNCK: Nhiệt độ cao hơn, các yếu tố còn lại thấp hơn.

+ Dự báo:

Trong 10 ngày tới thời tiết tỉnh Đk Lắk ảnh hưởng chủ yếu: Rìa nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với các xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Thời tiết phổ biến: Ngày 1 và từ ngày 5 đến ngày 8, nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có ngày xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Những ngày còn lại, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, có ngày rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3, có lúc cấp 4. Cần đề phòng tố lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

So với TBNN: Lượng mưa xấp xỉ và thấp hơn, nhiệt độ xấp xỉ và cao hơn.

Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa:

* Khu vực phía Đông tỉnh: (Huyện M’Đrắk, Ea Kar, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 25,5 - 27,50C; Thấp nhất: 21,0 - 24,00C; Cao nhất: 31,0 - 34,00C.

+ Lượng mưa: 10,0 - 30,0 mm, có nơi lớn hơn 30,0mm.

* Khu vực phía Đông Bắc tỉnh:(H.Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, Tx Buôn Hồ)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 22,5 - 24,50C; Thấp nhất: 19,0 - 22,00C, Cao nhất: 29,0 - 32,00C.

+  Lượng mưa: 50,0 - 100,0 mm.

* Khu vực trung tâm tỉnh: (TP. Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Pk)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 24,0 - 26,00C; Thấp nhất: 20,0 - 23,00C; Cao nhất: 30,0 - 33,00C.

+ Lượng mưa: 50,0 - 100,0 mm.

* Khu vực phía nam tỉnh: (Huyện Lắk, Krông Ana, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 24,5 - 26,50C; Thấp nhất: 20,0 - 23,00C; Cao nhất: 30,0 - 33,00C.

+ Lượng mưa: 70,0 - 120,0 mm.

* Khu vực tây bắc tỉnh: (Huyện Ea Súop, Buôn Đôn)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 25,0 - 27,00C; Thấp nhất: 21,0 - 24,00C; Cao nhất: 31,0 - 34,00C.

+ Lượng mưa: 50,0 - 100,0 mm.

II/ Tình hình thủy văn:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đắk Lắk 11 ngày cuối tháng 7/2019: Phổ biến dao động theo xu thế giảm vào thời kỳ đầu và giữa tuần, sau tăng vào thời kỳ cuối tuần. Biên độ dao động từ 0,20 – 0,40m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Buk dao động theo điều tiết của thủy điện.

- So với mực nước trung bình 10 ngày giữa tháng 7/2019 đạt mức xấp xỉ.

- So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 thấp hơn từ  0,80 – 1,00m.

- So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 2,00 – 2,40m.

+ Dự báo:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đắk Lắk 10 ngày đầu tháng 8/2019: Phổ biến dao động theo xu thế tăng từ đầu cho đến cuối tuần. Biên độ dao động từ 0,40 – 0,60m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Búk dao động theo điều tiết của thủy điện.

- So với mực nước trung bình 11 ngày cuối tháng 7/2019 cao hơn từ 0,20 – 0,40m.

- So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 thấp hơn từ 0,80 – 1,00m.

- So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 2,00 – 2,40m.

BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG 11 NGÀY CUỐI THÁNG 7 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

Trạm

Nhiệt độ không khí

Mưa

Độ ẩm KK TB (%)

Tổng số

giờ nắng

(giờ)

Ttb

(0C)

Tx

(0C)

Ngày

Tm

(0C)

Ngày

Lượng mưa

(mm)

Số ngày

B.M.Thuột

25,0

31,2

23

21,2

31

65,9

8

85

48,9

Buôn Hồ

23,5

30,2

23

19,8

31

73,1

9

87

52,9

M’Đrắk

27,0

33,6

23

22,5

31

7,1

2

74

52,0

Lăk

25,3

31,3

23

21,9

31

84,2

10

81

45,4

Ea H’leo

23,3

30,4

21

19,9

30

84,0

8

85

49,5

 

BẢNG SỐ LIỆU THỦY VĂN 11 NGÀY CUỐI THÁNG 7 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

 

Trạm

Sông

Hmax

(cm)

Qmax

(m3/s)

Ngày

Hmin

(cm)

Qmin

(m3/s)

Ngày

Htb

(cm)

Qtb

(cm)

Krông Búk

Kr. Buk

45175

5,43

21

45120

0,273

31

45157

2,62

Giang Sơn

Kr, Ana

41529

23,8

31

41496

16,0

25

41513

20,2

Cầu 14

Ea Krông

30272

217

22

30216

155

21

30254

185

 Bản Đôn

Srêpôk

16932

289

30

16773

48,1

30

16821

114

 Đức Xuyên

KrôngNô

42478

88,2

22

42282

6,50

30

42396

38,1

 

DỰ BÁO MỰC NƯỚC, LƯU LƯỢNG 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 8 NĂM 2019

Trạm

Sông

Mực nước (cm)

Lưu lượng (m3/s)

Hmax

Hmin

Htb

Qmax

Qmin

Qtb

Krông Búk

Krông Buk

45180

45140

45163

6,49

1,10

3,39

Giang Sơn

Krông Ana

41580

41525

41540

40,6

22,6

27,2

Cầu 14

Ea Krông

30285

30220

30260

257

158

192

Bản Đôn

Srêpôk

16945

16775

16830

331

50,6

127

Đức Xuyên

Krông Nô

42485

42290

42400

94,0

7,00

39,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đắk Lắk

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập 28
Tổng truy cập 2.396.229

Bản đồ hành chính

Liên kết website