DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2019 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐẮK LẮK
  • 02/12/2019
  • 3939
Tải về tài liệu đính kèm

I/ Tình hình khí tượng:

Trong 10 ngày qua tỉnh Đk Lắk chịu ảnh hưởng chủ yếu: Rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh ổn định và được tăng cường vào thời kỳ giữa và cuối.

Thời tiết phổ biến: Trong 5 ngày đầu, mây thay đổi, ngày nắng có mưa nhỏ vài nơi tập trung chủ yếu ở phía Đông tỉnh. Những ngày sau, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi, phía Đông có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.

So với TBNNCK: Nhiệt cao hơn; bốc hơi và mưa thấp hơn, các yếu tố khác biến động.

+ Dự báo:

Trong 10 ngày tới tỉnh Đắk Lắk ảnh hưởng chủ yếu: Rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh tăng cường và được bổ sung liên tục vào những ngày sau, duy trì cường độ mạnh.

 Thời tiết phổ biến: Ít mây đến mây thay đổi, có ngày có mưa nhỏ vài nơi, trời nắng. Riêng khu vực phía Đông tỉnh, nhiều mây, có mưa rải rác trong thời kỳ đầu và cuối, trời nắng gián đoạn. Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.

So với TBNN: Lượng mưa thấp hơn, nhiệt độ cao hơn.

Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa:

* Khu vực phía Đông tỉnh: (Huyện M’Đrắk, Ea Kar, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 21,0 - 23,00C; Thấp nhất: 16,0 - 19,00C; Cao nhất: 26,0 - 29,00C.

+ Lượng mưa: 10,0 - 30,0 mm.

* Khu vực phía Đông Bắc tỉnh:(H.Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, Tx Buôn Hồ)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 20,0 - 22,00C; Thấp nhất: 14,0 - 17,00C, Cao nhất: 26,0 - 29,00C.

+  Lượng mưa: 0,0 - 10,0 mm.

* Khu vực trung tâm tỉnh: (TP. Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Pk)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 21,5 - 23,50C; Thấp nhất: 15,0 - 18,00C; Cao nhất: 27,0 - 30,00C.

+ Lượng mưa: 0,0 - 5,0 mm.

* Khu vực phía nam tỉnh: (Huyện Lắk, Krông Ana, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 22,0 - 24,00C; Thấp nhất: 15,0 - 18,00C; Cao nhất: 28,0 - 31,00C.

+ Lượng mưa: 0,0 - 10,0 mm.

* Khu vực tây bắc tỉnh: (Huyện Ea Súop, Buôn Đôn)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 22,5 - 24,50C; Thấp nhất: 17,0 - 20,00C; Cao nhất: 29,0 - 32,00C.

+ Lượng mưa: Không mưa.

II/ Tình hình thủy văn:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đắk Lắk 10 ngày cuối tháng 11/2019: Phổ biến dao động theo xu thế giảm từ đầu đến cuối tuần. Biên độ dao động từ 1,00 – 1,50m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Buk dao động theo điều tiết của thủy điện.

  • So với mực nước trung bình 10 ngày giữa tháng 11/2019 thấp hơn từ 2,50 – 3,00m.
  • So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 đạt xấp xỉ và thấp hơn.
  • So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 1,00 – 1,50m.

+ Dự báo:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đắk Lắk 10 ngày đầu tháng 12/2019: Phổ biến dao động theo xu thế tăng nhẹ trong một đến hai ngày đầu, sau giảm đến cuối tuần. Biên độ dao động từ 0,50 – 1,00m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Buk dao động theo điều tiết của thủy điện.

  • So với mực nước trung bình 10 ngày cuối tháng 11/2019 thấp hơn từ 0,50 – 0,70m.
  • So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 đạt cao hơn từ 0,50 - 1,00m.
  • So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 1,00 – 2,00m.

             BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG 10 NGÀY CUỐI THÁNG 11 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

Trạm

Nhiệt độ không khí

Mưa

Độ ẩm KK TB (%)

Tổng số

giờ nắng

(giờ)

Ttb

(0C)

Tx

(0C)

Ngày

Tm

(0C)

Ngày

Lượng mưa

(mm)

Số ngày

B.M.Thuột

23,0

27,8

27

18,3

23

6,5

5

82

78,6

Buôn Hồ

21,0

26,7

21

17,0

23

9,4

6

91

54,3

M’Đrắk

22,5

26,5

24

19,3

23

125,7

9

90

28,0

Lăk

23,5

29,0

24

18,2

21

0,0

0

80

84,6

Ea H’leo

21,5

27,1

27

17,0

23

11,7

4

85

72,5

 

BẢNG SỐ LIỆU THỦY VĂN 10 NGÀY CUỐI THÁNG 11 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

 

Trạm

Sông

Hmax

(cm)

Qmax

(m3/s)

Ngày

Hmin

(cm)

Qmin

(m3/s)

Ngày

Htb

(cm)

Qtb

(cm)

Krông Búk

Kr. Buk

45247

22,7

22

45127

0,475

28

45216

14,4

Giang Sơn

Kr. Ana

41905

188

21

41764

114

28

41808

134

Cầu 14

Ea Krông

30294

198

22

30184

131

26

30264

172

Bản Đôn

Srê Pôk

17041

479

21

16873

193

25

16956

330

Đức Xuyên

KrôngNô

42547

156

21

42278

2,25

23

42473

84,2

 

DỰ BÁO MỰC NƯỚC, LƯU LƯỢNG 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 12 NĂM 2019

Trạm

Sông

Mực nước (cm)

Lưu lượng (m3/s)

Hmax

Hmin

Htb

Qmax

Qmin

Qtb

Krông Búk

Krông Buk

45190

45150

45170

8,53

1,88

4,50

Giang Sơn

Krông Ana

41780

41700

41740

121

87,3

104

Cầu 14

Ea Krông

30285

30230

30260

189

151

169

Bản Đôn

Srê Pôk

16970

16800

16900

354

84,3

236

Đức Xuyên

Krông Nô

42530

42270

42400

137

2,00

39,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đắk Lắk

Thống kê truy cập

Đang truy cập 20
Tổng truy cập 2.669.723

Bản đồ hành chính

Liên kết website