DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 06 NĂM 2019 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐẮK LẮK
  • 12/06/2019
  • 1755
Tải về tài liệu đính kèm

I/ Tình hình khí tượng:

Trong 10 ngày qua thời tiết tỉnh Đk Lắk chịu ảnh hưởng chủ yếu: Rìa đông nam áp thấp nóng phía tây bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa trong thời kỳ đầu, gió tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao là hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới.

Thời tiết phổ biến: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có ngày có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió tây đến tây nam cấp 2.

So với TBNNCK: Nhiệt độ, số giờ nắng đạt cao hơn, tổng lượng bốc hơilượng mưa thấp hơn.

+ Dự báo:

Trong 10 ngày tới thời tiết tỉnh Đk Lắk ảnh hưởng chủ yếu: Rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây, gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình.

Thời tiết phổ biến: Thời kỳ đầu và giữa, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Thời kỳ cuối, mưa có xu thế tăng lên, chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có ngày có nơi mưa vừa. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Cần đề phòng tố lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

So với TBNN: Tổng lượng mưa xấp xỉ và thấp hơn, nhiệt độ đạt xấp xỉ và cao hơn.

Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa:

* Khu vực phía Đông tỉnh: (Huyện M’Đrắk, Ea Kar, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 25,5 - 27,50C; Thấp nhất: 21,0 - 24,00C; Cao nhất: 31,0 - 34,00C.

+ Lượng mưa: 10,0 - 30,0 mm.

* Khu vực phía Đông Bắc tỉnh:(H. Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, Tx Buôn Hồ)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 23,5 - 25,50C; Thấp nhất: 19,0 - 22,00C, Cao nhất: 29,0 - 32,00C.         

+  Lượng mưa: 30,0 - 50,0 mm, có nơi lớn hơn 50,0mm.

* Khu vực trung tâm tỉnh: (TP. Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Pk)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 24,5 - 26,50C; Thấp nhất: 20,0 - 23,00C; Cao nhất: 30,0 - 33,00C.

+ Lượng mưa: 40,0 - 70,0 mm.

* Khu vực phía nam tỉnh: (Huyện Lắk, Krông Ana, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 25,0 - 27,00C; Thấp nhất: 20,0 - 23,00C; Cao nhất: 31,0 - 34,00C.

+ Lượng mưa: 50,0 - 100,0 mm, có nơi lớn hơn 100,0mm.

* Khu vực tây bắc tỉnh: (Huyện Ea Súop, Buôn Đôn)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 25,5 - 27,50C; Thấp nhất: 21,0 - 24,00C; Cao nhất: 32,0 - 35,00C.

+ Lượng mưa: 40,0 - 70,0 mm.

II/ Tình hình thủy văn:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đắk Lắk 10 ngày đầu tháng 6/2019: Phổ biến dao động theo xu thế giảm vào thời kỳ đầu và thời kỳ giữa, sau tăng nhẹ vào thời kỳ cuối. Biên độ dao động từ 1,00 – 1,50m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Búk dao động theo điều tiết của thủy điện.

- So với mực nước trung bình 11 ngày cuối tháng 5/2019 cao hơn từ 0,20 – 0,40m.

So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 cao hơn từ 0,30 – 0,50m.

- So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 0,50 – 1,00m.

+ Dự báo:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đắk Lắk 10 ngày đầu tháng 6/2019: Phổ biến dao động theo xu thế giảm vào thời kỳ đầu và giữa, sau tăng nhẹ vào thời kỳ cuối. Biên độ dao động từ 0,40 – 0,60m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Búk dao động theo điều tiết của thủy điện.

- So với mực nước trung bình 10 ngày giữa tháng 6/2019 đạt xấp xỉ và cao hơn một chút.

- So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 cao từ 0,50 – 1,00m.

So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 0,70 – 1,50m.

BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 6 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

Trạm

Nhiệt độ không khí

Mưa

Độ ẩm KK TB (%)

Tổng số

giờ nắng

(giờ)

Ttb

(0C)

Tx

(0C)

Ngày

Tm

(0C)

Ngày

Lượng mưa

(mm)

Số ngày

B.M.Thuột

26,0

32,6

2

21,6

5

73,2

7

82

85,9

Buôn Hồ

25,3

30,7

5

21,4

8

22,7

3

83

83,9

M’Đrắk

27,3

33,6

2

23,2

8

8,3

5

78

87,9

Lăk

25,7

34,5

1

21,2

5

66,6

7

84

71,6

Ea H’leo

25,3

31,6

5

21,2

9

31,2

6

83

81,3

 

BẢNG SỐ LIỆU THỦY VĂN 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 6 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

 

Trạm

Sông

Hmax

(cm)

Qmax

(m3/s)

Ngày

Hmin

(cm)

Qmin

(m3/s)

Ngày

Htb

(cm)

Qtb

(cm)

K.Buk

Kr.Buk

45167

4,00

8

45147

1,62

1

45157

2,62

Giang Sơn

Kr.Ana

41685

81,1

1

41527

23,2

9

41601

48,2

Cầu 14

Ea Krông

30287

191

2

30136

112

6

30237

154

Bản Đôn

Srê pôk

16922

273

10

16782

59,8

7

16831

129

Đ,Xuyên

KrôngNô

42457

72,3

2

42288

2,50

7

42387

34,2

 

DỰ BÁO MỰC NƯỚC, LƯU LƯỢNG 10 NGÀY GIỮA THÁNG 6 NĂM 2019

Trạm

Sông

Mực nước (cm)

Lưu lượng (m3/s)

Hmax

Hmin

Htb

Qmax

Qmin

Qtb

Krông Buk

Krông Buk

45170

45145

45160

4,50

1,46

2,99

Giang Sơn

Krông Ana

41660

41505

41610

71,0

18,0

51,5

Cầu 14

Ea Krông

30285

30140

30240

189

114

156

Bản Đôn

Srêpôk

16940

16780

16835

303

57,2

135

Đ,Xuyên

Krông Nô

42460

42300

42395

74,4

4,30

37,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đắk Lắk

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập 2
Tổng truy cập 2.396.166

Bản đồ hành chính

Liên kết website