DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2019 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐẮK LẮK
  • 11/07/2019
  • 1611
Tải về tài liệu đính kèm

I/ Tình hình khí tượng:

Trong 10 ngày qua thời tiết tỉnh Đk Lắk chịu ảnh hưởng chủ yếu: Thời kỳ đầu, rìa phía nam rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 2 (MUN). Sau đó, rìa đông nam áp thấp nóng phía tây. Gió tây nam có cường độ mạnh trong thời kỳ đầu, sau hoạt động giảm dần.

Thời tiết phổ biến: Thời kỳ đầu, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa và dông. Thời kỳ giữa và cuối, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3.

So với TBNNCK: Nhiệt độ, số giờ nắng cao hơn, các yếu tố còn lại thấp hơn.

+ Dự báo:

Trong 10 ngày tới thời tiết tỉnh Đk Lắk ảnh hưởng chủ yếu: Thời kỳ đầu và giữa, rìa đông nam áp thấp nóng phía tây, gió tây nam hoạt động yếu đến trung bình. Thời kỳ cuối, thiết lập rãnh thấp qua Trung Bộ, gió tây nam hoạt động mạnh dần lên.

Thời tiết phổ biến: Trong 5 đến 6 ngày đầu, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Sau đó, mưa tăng lên cả về diện và lượng, trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa và dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3, có lúc cấp 4. Cần đề phòng tố lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

So với TBNN: Tổng lượng mưa xấp xỉ và thấp hơn, nhiệt độ đạt xấp xỉ và cao hơn.

Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa:

* Khu vực phía Đông tỉnh: (Huyện M’Đrắk, Ea Kar, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 25,5 - 27,50C; Thấp nhất: 21,0 - 24,00C; Cao nhất: 31,0 - 34,00C.

+ Lượng mưa: 20,0 - 40,0 mm.

* Khu vực phía Đông Bắc tỉnh:(H.Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, Tx Buôn Hồ)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 23,0 - 25,00C; Thấp nhất: 19,0 - 22,00C, Cao nhất: 29,0 - 32,00C.         

+  Lượng mưa: 40,0 - 70,0 mm.

* Khu vực trung tâm tỉnh: (TP. Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Pk)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 24,5 - 26,50C; Thấp nhất: 20,0 - 23,00C; Cao nhất: 30,0 - 33,00C.

+ Lượng mưa: 40,0 - 70,0 mm.

* Khu vực phía nam tỉnh: (Huyện Lắk, Krông Ana, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 24,5 - 26,50C; Thấp nhất: 20,0 - 23,00C; Cao nhất: 30,0 - 33,00C.

+ Lượng mưa: 50,0 - 100,0 mm.

* Khu vực tây bắc tỉnh: (Huyện Ea Súop, Buôn Đôn)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 25,0 - 27,00C; Thấp nhất: 21,0 - 24,00C; Cao nhất: 31,0 - 34,00C.

+ Lượng mưa: 50,0 - 100,0 mm.

II/ Tình hình thủy văn:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đắk Lắk 10 ngày đầu tháng 7/2019: Phổ biến dao động theo xu thế tăng trong thời kỳ đầu đến giữa tuần, sau giảm đến cuối tuần. Biên độ dao động từ 0,50 – 1,00m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Buk dao động theo điều tiết của thủy điện.

  • So với mực nước trung bình 10 ngày cuối tháng 6/2019 đạt tương đương.
  • So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 đạt xấp xỉ và cao hơn.
  • So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 1,50 – 2,00m.

+ Dự báo:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đắk Lắk 10 ngày giữa tháng 7/2019: Phổ biến dao động theo xu thế giảm vào thời kỳ đầu và giữa, sau tăng vào thời kỳ cuối. Biên độ dao động từ 0,50 – 1,00m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Búk dao động theo điều tiết của thủy điện.

  • So với mực nước trung bình 10 ngày đầu tháng 7/2019 đạt thấp hơn từ 0,10 – 0,30m.
  • So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 cao hơn từ 0,50 – 1,00m.
  • So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 1,50 – 2,00m.

BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG 10 NGÀY GIỮA THÁNG 7 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

Trạm

Nhiệt độ không khí

Mưa

Độ ẩm KK TB (%)

Tổng số

giờ nắng

(giờ)

Ttb

(0C)

Tx

(0C)

Ngày

Tm

(0C)

Ngày

Lượng mưa

(mm)

Số ngày

B.M.Thuột

25,3

31,9

5

21,0

4

54,7

8

82

58,1

Buôn Hồ

23,5

29,3

8

19,9

4

51,9

5

86

64,4

M’Đrắk

26,9

33,3

8

22,5

7

13,3

3

72

76,5

Lăk

25,5

32,0

8

22,0

6

54,3

7

82

48,1

Ea H’leo

23,2

29,3

8

19,6

4

74,3

6

86

62,8

 

BẢNG SỐ LIỆU THỦY VĂN 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 7 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

 

Trạm

Sông

Hmax

(cm)

Qmax

(m3/s)

Ngày

Hmin

(cm)

Qmin

(m3/s)

Ngày

Htb

(cm)

Qtb

(cm)

Kr.Buk

Kr. Buk

45181

6,71

6

45170

4,50

1

45176

5,63

Giang Sơn

Kr. Ana

41607

50,4

5

41518

20,9

1

41564

35,0

Cầu 14

Ea Krông

30283

187

5

30148

117

10

30225

148

Bản Đôn

Srêpôk

16879

203

9

16777

53,2

2

16814

104

Đ.Xuyên

KrôngNô

42489

97,4

9

42276

1,01

4

42386

33,8

 

DỰ BÁO MỰC NƯỚC, LƯU LƯỢNG 10 NGÀY GIỮA THÁNG 7 NĂM 2019

Trạm

Sông

Mực nước (cm)

Lưu lượng (m3/s)

Hmax

Hmin

Htb

Qmax

Qmin

Qtb

Krông Buk

Krông Buk

45180

45165

45175

6,49

3,690

5,43

Giang Sơn

Krông Ana

41580

41480

41530

40,6

12,8

24,1

Cầu 14

Ea Krông

30285

30150

30225

189

117

148

Bản Đôn

Srêpôk

16890

16780

16815

220

57,2

106

Đ.Xuyên

Krông Nô

42490

42280

42380

98,2

1,70

31,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đắk Lắk

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập 5
Tổng truy cập 2.396.163

Bản đồ hành chính

Liên kết website