DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 29 THÁNG 02 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐẮK LẮK
  • 21/02/2020
  • 4893
Tải về tài liệu đính kèm

I/ Tình hình khí tượng:

Trong 10 ngày qua tỉnh Đk Lắk chịu ảnh hưởng chủ yếu: Rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa ổn định và di chuyển lệch đông. Ngày 16, được tăng cường trở lại.

Thời tiết phổ biến: Ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Riêng khu vực phía đông, ngày đầu và thời kỳ cuối có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.

So với TBNNCK: Nhiệt độ và độ ẩm cao hơn, bốc hơi thấp hơn, các yếu tố khác biến động.

+ Dự báo:

Trong 9 ngày tới tỉnh Đắk Lắk ảnh hưởng chủ yếu: Rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường trong thời kỳ đầu, sau đó ổn định và suy yếu dần. Trên cao ảnh hưởng hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới trong thời kỳ đầu.

 Thời tiết phổ biến: Ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Riêng khu vực phía đông, thời kỳ đầu có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.

So với TBNN: Lượng mưa xấp xỉ và thấp hơn, nhiệt độ cao hơn.

Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa:

* Khu vực phía Đông tỉnh: (Huyện M’Đrắk, Ea Kar, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 22,0 - 24,00C; Thấp nhất: 17,0 - 20,00C; Cao nhất: 30,0 - 33,00C.

+ Lượng mưa: 0,0 - 10,0 mm.

* Khu vực phía Đông Bắc tỉnh:(H.Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, Tx Buôn Hồ)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 21,5 - 23,50C; Thấp nhất: 16,0 - 19,00C, Cao nhất: 29,0 - 32,00C.

+  Lượng mưa: Không mưa.

* Khu vực trung tâm tỉnh: (TP. Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Pk)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 23,5 - 25,50C; Thấp nhất: 17,0 - 20,00C; Cao nhất: 31,0 - 34,00C.

+ Lượng mưa: Không mưa.

* Khu vực phía nam tỉnh: (Huyện Lắk, Krông Ana, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 23,5 - 25,50C; Thấp nhất: 16,0 - 19,00C; Cao nhất: 31,0 - 34,00C.

+ Lượng mưa: 0,0 - 5,0 mm.

* Khu vực tây bắc tỉnh: (Huyện Ea Súop, Buôn Đôn)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 24,5 - 26,50C; Thấp nhất: 18,0 - 21,00C; Cao nhất: 32,0 - 35,00C.

+ Lượng mưa: Không mưa.

II/ Tình hình thủy văn:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đắk Lắk 10 ngày giữa tháng 02/2020: Phổ biến dao động theo xu thế giảm vào thời kỳ đầu và giữa, sau tăng nhẹ vào thời kỳ cuối. Biên độ dao động từ 0,10 – 0,20m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Buk dao động theo điều tiết của thủy điện.

  • So với mực nước trung bình 10 ngày đầu tháng 02/2020 đạt xấp xỉ và tương đương.
  • So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2019 thấp hơn từ 0,20 – 0,40m.
  • So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 1,50 – 2,00m.

+ Dự báo:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đăk Lắk 09 ngày cuối tháng 02/2020: Phổ biến có dao động nhẹ. Biên độ dao động từ 0,10 – 0,20m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Buk dao động theo điều tiết của thủy điện.

  • So với mực nước trung bình 10 ngày giữa tháng 02/2020 đạt xấp xỉ.
  • So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2019 thấp hơn từ 0,20 – 0,30m.
  • So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 1,00 – 2,00m.

             BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG 10 NGÀY GIỮA THÁNG 02 NĂM 2020

(Thống kê theo điện báo)

Trạm

Nhiệt độ không khí

Mưa

Độ ẩm KK TB (%)

Tổng số

giờ nắng

(giờ)

Ttb

(0C)

Tx

(0C)

Ngày

Tm

(0C)

Ngày

Lượng mưa

(mm)

Số ngày

B.M.Thuột

24,0

34,5

15

18,5

19

0,0

0

74

95,1

Buôn Hồ

22,1

32,2

15

16,6

19

0,0

0

84

74,1

M’Đrắk

22,7

32,5

16

18,9

19

14,0

5

84

60,0

Lăk

24,3

34,4

15

17,0

19

0,0

0

75

84,1

Ea H’leo

23,1

33,2

15

17,0

19

0,0

0

75

91,9

 

BẢNG SỐ LIỆU THỦY VĂN 10 NGÀY GIỮA THÁNG 02 NĂM 2020

(Thống kê theo điện báo)

 

Trạm

Sông

Hmax

(cm)

Qmax

(m3/s)

Ngày

Hmin

(cm)

Qmin

(m3/s)

Ngày

Htb

(cm)

Qtb

(cm)

Krông Búk

Kr. Buk

45147

1,62

12

45145

1,46

19

45147

1,62

Giang Sơn

Kr. Ana

41489

14,5

20

41477

14,3

17

41482

13,1

Cầu 14

Ea Krông

30285

189

17

30110

102

11

30198

136

Bản Đôn

Srê Pôk

16838

139

13

16769

43,0

18

16801

85,7

Đức Xuyên

KrôngNô

42227

 

11

42117

 

20

42167

 

 

DỰ BÁO MỰC NƯỚC, LƯU LƯỢNG 09 NGÀY CUỐI THÁNG 02 NĂM 2020

Trạm

Sông

Mực nước (cm)

Lưu lượng (m3/s)

Hmax

Hmin

Htb

Qmax

Qmin

Qtb

Krông Búk

Krông Buk

45150

45140

45145

1,88

1,10

1,46

Giang Sơn

Krông Ana

41485

41475

41480

13,7

11,9

12,8

Cầu 14

Ea Krông

30285

30110

30200

189

102

137

Bản Đôn

Srê Pôk

16840

16770

16805

142

44,2

91,3

Đức Xuyên

Krông Nô

42230

42120

42165

 

 

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đắk Lắk

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1496
Tổng truy cập 2.804.768

Bản đồ hành chính

Liên kết website