DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 04 NĂM 2019 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐẮK LẮK
  • 21/04/2019
  • 3366
Tải về tài liệu đính kèm

I/ Tình hình khí tượng:

Trong 10 ngày qua thời tiết tỉnh Đk Lăk chịu ảnh hưởng chủ yếu: Rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch đông. Trên cao là hoàn lưu cao áp cao cận nhiệt đới. Ngày 12 - 15 kết hợp các nhiễu động từ phía đông di chuyển vào.

Thời tiết phổ biến: Ít mây đến mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có ngày có nơi nắng nóng. Từ ngày 12 đến 14, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió đổi hướng cấp 2.

So với TBNNCK các yếu tố: Nhiệt độ đạt cao hơn, lượng bốc hơi thấp hơn, các yếu tố còn lại biến động.

+ Dự báo:

Trong 10 ngày tới thời tiết tỉnh Đk Lắk ảnh hưởng chủ yếu: Rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển về phía đông và đông nam, thời kỳ đầu và cuối bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa từ phía bắc di chuyển xuống. Trên cao là hoàn lưu cao áp cao cận nhiệt đới. Ngày 27 - 30 có khả năng kết hợp các nhiễu động nhỏ từ phía đông di chuyển vào.

Thời tiết phổ biến: Ít mây đến mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng nóng. Riêng ngày đầu và ba ngày cuối, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Gió đổi hướng cấp 2.

So với TBNN: Tổng lượng mưa thấp hơn, nhiệt độ đạt cao hơn.

Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa:

* Khu vực phía Đông tỉnh: (Huyện M’Đrắk, Ea Kar, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 26,5 - 28,50C; Thấp nhất: 21,0 - 24,00C; Cao nhất: 34,0 - 37,00C.

+ Lượng mưa: 5,0 - 15,0 mm.

* Khu vực phía Đông Bắc tỉnh:(H. Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, Buôn Hồ)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 25,0 - 27,00C; Thấp nhất: 20,0 - 23,00C, Cao nhất: 33,0 - 36,00C.         

+  Lượng mưa: 5,0 - 15,0 mm.

* Khu vực trung tâm tỉnh: (Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Pk)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 26,0 - 28,00C; Thấp nhất: 21,0 - 24,00C; Cao nhất: 34,0 - 37,00C.

+ Lượng mưa: 5,0 - 15,0 mm.

* Khu vực phía nam tỉnh: (Huyện Lắk, Krông Ana, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 26,0 - 28,00C; Thấp nhất: 21,0 - 24,00C; Cao nhất: 34,0 - 37,00C.

+ Lượng mưa: 5,0 - 15,0 mm.

* Khu vực tây bắc tỉnh: (Huyện Ea Súop, Buôn Đôn)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 26,5 - 28,50C; Thấp nhất: 20,0 - 23,00C; Cao nhất: 35,0 - 38,00C.

+ Lượng mưa: 10,0 - 30,0 mm.

II/ Tình hình thủy văn:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đăk Lăk 10 ngày giữa tháng 4/2019: Phổ biến dao động theo xu thế tăng vào thời kỳ đầu, sau giảm cho đến cuối tuần. Biên độ dao động từ 0,20 – 0,50m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Buk dao động theo điều tiết của thủy điện.

  • So với mực nước trung bình 10 ngày đầu tháng 4/2019 đạt ở mức thấp hơn và xấp xỉ.
  • So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 thấp hơn từ 0,25 – 0,50m.
  • So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 1,60 – 1,80m.

+ Dự báo:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đăk Lắk 10 ngày cuối tháng 4/2019: Phổ biến dao động theo xu thế giảm từ đầu cho đến cuối tuần. Biên độ dao động từ 0,20 – 0,40m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Buk dao động theo điều tiết của thủy điện.

  • So với mực nước trung bình 10 ngày giữa tháng 4/2019 thấp hơn từ 0,10 – 0,20m.
  • So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 thấp hơn từ 0,40 – 0,60m.
  • So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 1,70 – 2,00m.

BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG 10 NGÀY GIỮA THÁNG 4 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

Trạm

Nhiệt độ không khí

Mưa

Độ ẩm KK TB (%)

Tổng số

giờ nắng

(giờ)

Ttb

(0C)

Tx

(0C)

Ngày

Tm

(0C)

Ngày

Lượng mưa

(mm)

Số ngày

B,M,Thuột

27,6

35,7

20

22,5

15

70,2

3

75

74,0

Buôn Hồ

26,0

33,5

20

21,7

11

29,0

4

79

60,2

M’Đrắk

27,9

36,0

20

21,2

11

0,0

0

73

91,6

Lăk

26,9

36,2

20

22,0

15

4,6

4

74

73,9

Ea H’leo

27,1

35,1

11

22,8

14

31,5

3

74

70,8

 

BẢNG SỐ LIỆU THỦY VĂN 10 NGÀY GIỮA THÁNG 4 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

 

Trạm

Sông

Hmax

(cm)

Qmax

(m3/s)

Ngày

Hmin

(cm)

Qmin

(m3/s)

Ngày

Htb

(cm)

Qtb

(cm)

K.Buk

K.Buk

45147

1,62

12

45144

1,38

16

45145

1,46

Giang Sơn

K.Ana

41488

14,3

16

41460

9,61

12

41473

11,5

Cầu 14

EaKrông

30272

177

20

30122

107

16

30204

138

Bản Đôn

Sêpôk

16886

214

12

16778

54,5

12

16825

120

Đ.Xuyên

KrôngNô

42603

234

11

42343

19,5

15

42458

73,0

 

DỰ BÁO MỰC NƯỚC, LƯU LƯỢNG 10 NGÀY CUỐI THÁNG 4 NĂM 2019

Trạm

Sông

Mực nước (cm)

Lưu lượng (m3/s)

Hmax

Hmin

Htb

Qmax

Qmin

Qtb

Krông Buk

Krông Buk

45148

45140

45143

1,70

1,10

1,31

Giang Sơn

Krông Ana

41475

41455

41468

11,9

8.99

10.8

Cầu 14

Ea Krông

30265

30115

30210

173

104

141

Bản Đôn

Srêpôk

16870

16770

16815

189

44,0

106

Đ.Xuyên

Krông Nô

42590

42345

42430

214

20,1

55,0

 

 

 

 

 

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đắk Lắk

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1698
Tổng truy cập 2.805.144

Bản đồ hành chính

Liên kết website