DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2019 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐẮK LẮK
  • 21/11/2019
  • 4224
Tải về tài liệu đính kèm

I/ Tình hình khí tượng:

Trong 10 ngày qua tỉnh Đk Lắk chịu ảnh hưởng chủ yếu: Ngày đầu, ảnh hưởng trực tiếp hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 6, tiếp tục di chuyển theo hướng tây và tan dần. Từ ngày 14/11, rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường và di chuyển lệch đông, sau đó còn được tăng cường bổ sung vào 2 ngày cuối.

Thời tiết phổ biến: Ngày đầu, nhiều mây, có mưa to đến rất to. Những ngày sau, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực phía Đông tỉnh có mưa rào nhẹ rải rác vào thời kỳ giữa. Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.

So với TBNNCK: Mưa, nhiệt và nắng cao hơn; độ ẩm, bốc hơi thấp hơn.

+ Dự báo:

Trong 10 ngày tới tỉnh Đắk Lắk ảnh hưởng chủ yếu: Rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh ổn định và được tăng cường vào thời kỳ giữa. Ngoài ra, ngày 27, 28 còn kết hợp rìa phía bắc rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh.

 Thời tiết phổ biến: Mây thay đổi, có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực phía Đông tỉnh, nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi trong 2 ngày đầu và 5 ngày cuối, trời nắng gián đoạn. Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.

So với TBNN: Lượng mưa thấp hơn, nhiệt độ xấp xỉ và cao hơn.

Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa:

* Khu vực phía Đông tỉnh: (Huyện M’Đrắk, Ea Kar, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 21,0 - 23,00C; Thấp nhất: 17,0 - 20,00C; Cao nhất: 26,0 - 29,00C.

+ Lượng mưa: 10,0 - 30,0 mm, có nơi lớn hơn 30,0 mm.

* Khu vực phía Đông Bắc tỉnh:(H.Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, Tx Buôn Hồ)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 20,0 - 22,00C; Thấp nhất: 16,0 - 19,00C, Cao nhất: 26,0 - 29,00C.

+  Lượng mưa: 0,0 - 10,0 mm.

* Khu vực trung tâm tỉnh: (TP. Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Pk)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 21,5 - 23,50C; Thấp nhất: 17,0 - 20,00C; Cao nhất: 27,0 - 30,00C.

+ Lượng mưa: 0,0 - 10,0 mm.

* Khu vực phía nam tỉnh: (Huyện Lắk, Krông Ana, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 22,0 - 24,00C; Thấp nhất: 16,0 - 19,00C; Cao nhất: 28,0 - 31,00C.

+ Lượng mưa: 0,0 - 10,0 mm, có nơi lớn hơn 10,0 mm.

* Khu vực tây bắc tỉnh: (Huyện Ea Súop, Buôn Đôn)

- Nhiệt độ không khí:

+ Trung bình: 22,5 - 24,50C; Thấp nhất: 18,0 - 21,00C; Cao nhất: 29,0 - 32,00C.

+ Lượng mưa: < 5,0 mm.

II/ Tình hình thủy văn:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đắk Lắk 10 ngày giữa tháng 11/2019: Phổ biến dao động theo xu thế tăng tăng từ đầu đến giữa tuần, sau giảm dần đến cuối tuần. Biên độ dao động từ 3,00 – 4,00m. Trong tuần, trên các sông xuất hiện một đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ tại trạm Giang Sơn trên sông Krông Ana đạt 422,02m, cao hơn mức báo động I là 1,02m; tại trạm Krông Buk trên sông Krông Buk mực nước đỉnh lũ đạt 453,68m, thấp hơn mức Báo động I là 0,82m; tại tạm Bản Đôn trên sông SrêPôk đạt 171,59m, cao hơn mức báo động I là 1,59m.

  • So với mực nước trung bình 10 ngày đầu tháng 11/2019 đạt cao hơn từ 2,20 – 2,70m.
  • So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 cao hơn từ 3,00 – 4,00m.
  • So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ đạt cao hơn từ 0,50 – 1,00m.

+ Dự báo:

Mực nước trên các sông, suối thuộc tỉnh Đắk Lắk 10 ngày cuối tháng 11/2019: Phổ biến dao động theo xu thế giảm từ đầu đến cuối tuần. Biên độ dao động từ 1,50 – 2,50m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Buk dao động theo điều tiết của thủy điện.

  • So với mực nước trung bình 10 ngày giữa tháng 11/2019 thấp hơn từ 2,50 – 3,00m.
  • So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 thấp hơn từ 0,10 – 0,30m.
  • So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 1,50 – 2,00m.

             BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG 10 NGÀY GIỮA THÁNG 11 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

Trạm

Nhiệt độ không khí

Mưa

Độ ẩm KK TB (%)

Tổng số

giờ nắng

(giờ)

Ttb

(0C)

Tx

(0C)

Ngày

Tm

(0C)

Ngày

Lượng mưa

(mm)

Số ngày

B.M.Thuột

22,8

30,2

12

17,8

12

174,7

1

82

72,7

Buôn Hồ

21,0

28,0

12

17,4

15

97,3

3

89

54,3

M’Đrắk

22,7

29,5

12

19,2

11

179,6

6

86

42,9

Lăk

23,2

31,0

12

18,1

15

193,4

2

77

74,7

Ea H’leo

21,7

28,4

12

18,0

19

106,6

2

82

73,0

 

BẢNG SỐ LIỆU THỦY VĂN 10 NGÀY GIỮA THÁNG 11 NĂM 2019

(Thống kê theo điện báo)

 

Trạm

Sông

Hmax

(cm)

Qmax

(m3/s)

Ngày

Hmin

(cm)

Qmin

(m3/s)

Ngày

Htb

(cm)

Qtb

(cm)

Krông Búk

Kr. Buk

45368

65,5

11

45162

3,25

20

45290

36,2

Giang Sơn

Kr. Ana

42202

513

14

41819

140

11

42080

323

Cầu 14

Ea Krông

30326

253

15

30248

161

12

30297

202

Bản Đôn

Srê Pôk

17159

701

17

16948

316

11

17067

526

Đức Xuyên

KrôngNô

42735

494

12

42453

69,6

20

42573

190

 

DỰ BÁO MỰC NƯỚC, LƯU LƯỢNG 10 NGÀY CUỐI THÁNG 11 NĂM 2019

Trạm

Sông

Mực nước (cm)

Lưu lượng (m3/s)

Hmax

Hmin

Htb

Qmax

Qmin

Qtb

Krông Búk

Krông Buk

45260

45180

45220

26,6

6,49

15,4

Giang Sơn

Krông Ana

41905

41670

41790

188

75,1

126

Cầu 14

Ea Krông

30290

30240

30260

194

156

169

Bản Đôn

Srê Pôk

17050

16850

16940

495

158

303

Đức Xuyên

Krông Nô

42570

42430

42500

186

55.0

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đắk Lắk

Thống kê truy cập

Đang truy cập 23
Tổng truy cập 2.754.907

Bản đồ hành chính

Liên kết website