THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 08 NĂM 2019 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐẮK LẮK
  • 01/08/2019
  • 3978
Tải về tài liệu đính kèm

I/ Tình hình khí tượng:  

1. Tổng kết: Thời tiết tháng 07 năm 2019 tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng chủ yếu: Rìa phía nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ, trong 3 ngày đầu và 3 ngày cuối tháng nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc biển Đông và mạnh lên thành cơn bão số 2 (MUN) và cơn bão số 3 (WIPHA), gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Thời tiết phổ biến: Thời kỳ đầu và giữa, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, có ngày rải rác. Thời kỳ cuối, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi; có ngày có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3.

So với TBNNCK: Nhiệt độ cao hơn, các yếu tố còn lại thấp hơn.

2. Dự báo: Tháng 08 năm 2019 tỉnh Đk Lk chịu ảnh hưởng chủ yếu: Rìa phía nam rãnh áp thấp, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ - Trung Bộ nối các nhiễu động trên biển Đông, gió tây nam hoạt động trung bình đến mạnh. Thời tiết phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có ngày có nơi mưa vừa đến mưa to trong thời kỳ đầu và cuối, thời kỳ giữa có khả năng giảm mưa chỉ còn ở diện vài nơi đến rải rác, ngày trời nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4.

       So với TBNNCK: Nhiệt độ đạt xấp xỉ và cao hơn, lượng mưa đạt xấp xỉ và cao hơn.

Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa:

* Khu vực phía Đông tỉnh: (Huyện M’Đrắk, Ea Kar, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

Trung bình: 25,5 - 27,5 0C; Thấp nhất: 20,0 - 23,0 0C; Cao nhất: 31,0 - 34,0 0C.

- Lượng mưa: 100,0 - 150,0 mm.

* Khu vực phía Đông Bắc tỉnh: (Huyện EaH’leo, Krông Búk, Krông Năng, Buôn Hồ)

- Nhiệt độ không khí:

Trung bình: 22,5 - 24,5 0C; Thấp nhất: 18,0 - 21,0 0C; Cao nhất: 29,0 - 32,0 0C.

- Lượng mưa: 200,0 - 300,0 mm, có nơi lớn hơn 300,0 mm.

* Khu vực trung tâm tỉnh: (B. Ma Thuột, huyện Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Pk)

 - Nhiệt độ không khí:

Trung bình: 24,0 - 26,0 0C; Thấp nhất: 19,0 - 22,0 0C; Cao nhất: 30,0 - 33,0 0C.

- Lượng mưa: 250,0 - 350,0 mm.

* Khu vực phía nam tỉnh: (Huyện Lắk, Krông Ana, 1 phần huyện Krông Bông)

 - Nhiệt độ không khí:

Trung bình: 24,5 - 26,5 0C; Thấp nhất: 19,0 - 22,0 0C; Cao nhất: 31,0 - 34,0 0C.

- Lượng mưa: 300,0 - 400,0 mm, có nơi nhỏ hơn 300,0 mm

* Khu vực tây bắc tỉnh: (Huyện Ea Suóp, Buôn Đôn)

- Nhiệt độ không khí:

Trung bình: 25,0 - 27,0 0C; Thấp nhất: 20,0 - 23,0 0C; Cao nhất: 31,0 - 34,0 0C.

- Lượng mưa: 220,0 - 320,0 mm.

II. Tình hình thủy văn:

1. Tổng kết

Mực nước trên các sông thuộc tỉnh Đắk Lắk tháng 7/2019: Phổ biến dao động theo xu thế tăng vào 5 ngày đầu và thời kỳ cuối, giảm vào thời kỳ giữa. Biên độ dao động từ 0,70 - 1,20m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Búk dao động theo điều tiết của thủy điện.

- So với mực nước trung bình tháng 6/2019 thấp hơn từ 0,20 - 0,40m.

- So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 thấp hơn từ 0,50 - 1,00m.

- So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 1,50 - 2,00m.

2. Dự báo

Mực nước trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tháng 8/2019: Phổ biến dao động theo xu thế tăng vào thời kỳ đầu và cuối, giảm vào thời kỳ giữa. Biên độ dao động từ 1,00 - 2,00m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Búk dao động theo điều tiết của thuỷ điện.

- So với mực nước trung bình tháng tháng 7/2019 cao hơn từ 0,30 - 0,50m.

- So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 thấp hơn từ 0,50 - 0,70m.

- So với mực nước trung bình nhiều năm cùng kỳ thấp hơn từ 1,70 - 2,20m.

                   BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG THÁNG 07 NĂM 2019

 (Thống kê theo điện báo)

Yếu tố

 

Trạm

Nhiệt độ không khí (0C)

Mưa

Độ ẩm KK

Tổng số giờ nắng

Ttb

Tx

Ngày

Tm

Ngày

Lượng (mm)

Số ngày

T.bình

(%)

(Giờ)

B.M.Thuột

25,3

32,1

13

21,0

4

154,6

22

84

188,0

Buôn Hồ

24,0

30,2

19

19,8

31

132,4

18

85

204,1

M’Đrắk

27,1

33,6

23

22,5

7

25,6

7

73

218,6

Lắk

25,7

33,0

11

21,9

31

15,7

22

82

157,9

EaHLeo

23,8

30,7

16

19,6

4

163,7

17

85

196,3

BẢNG SỐ LIỆU THỦY VĂN THÁNG 7 NĂM 2018

(Thống kê theo điện báo)

Trạm

Sông

Hmax

(cm)

Ngày

 

Hmin

(cm)

Ngày

Mực nước TB (cm)

Lưu lượng TB (m3/s)

Thực đo

So với TBNN

Thực đo

So với TBNN

 Krông Búk

 Krông Búk

45181

6

45120

31

45168

-40cm

4,14

<21%

 Giang Sơn

 Krông Ana

41607

5

41496

25

41530

-208cm

24,1

<49%

 Cầu 14

 Ea Krông

30283

5

30140

11

30242

326cm

157

<30%

 Bản Đôn

 Srê Pốk

16932

30

16773

30

16816

-91cm

107

<59%

 Đ.Xuyên

 Krông Nô

42489

9

42276

15

42392

-180cm

36,3

<64%

DỰ BÁO MỰC NƯỚC VÀ LƯU LƯỢNG THÁNG 8 NĂM 2019

Trạm

Sông

HTB

(cm)

So với TBNN (cm)

QTB (m3/s)

So với TBNN (%)

 Krông Búk

Krông Búk

45175

-53cm

5,43

<51%

 Giang Sơn

Krông Ana

41590

-206cm

37,1

<33%

 Cầu 14

Ea Krông

30245

287cm

159

<52%

 Bản Đôn

Srê Pốk

16840

-126cm

142

<64%

 Đ.Xuyên

Krông Nô

42430

-198cm

55,0

<67%


Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đắk Lắk

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1694
Tổng truy cập 2.805.140

Bản đồ hành chính

Liên kết website