THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 09 NĂM 2019 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐẮK LẮK
  • 01/09/2019
  • 1817
Tải về tài liệu đính kèm

I/ Tình hình khí tượng:  

  1. Tổng kết: Thời tiết tháng 08 năm 2019 tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng chủ yếu: Rìa phía nam rãnh áp thấp, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ nối với các xoáy thuận nhiệt đới (cơn bão số 3, số 4 và 01 ATNĐ) trên Biền Đông, gió mùa tây nam hoạt động trung bình đến mạnh. Thời tiết phổ biến: Thời kỳ đầu và cuối, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, đặc biệt trong ngày 7, 8 và 29 có mưa to đến rất to. Thời kỳ giữa mưa giảm còn vài nơi. So với TBNNCK: Nhiệt độ, mưa cao hơn, độ ẩm và bốc hơi thấp hơn, nắng biến động.
  2. Dự báo: Tháng 09 năm 2019 tỉnh Đk Lk chịu ảnh hưởng chủ yếu: Rìa phía nam dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ - Trung Bộ nối với các xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, gió mùa tây nam hoạt động trung bình đến mạnh. Thời tiết phổ biến: Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có ngày có mưa vừa đến mưa to, cá biệt có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4.

So với TBNNCK: Nhiệt độ đạt xấp xỉ và cao hơn, lượng mưa đạt xấp xỉ và cao hơn.

Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa:

* Khu vực phía Đông tỉnh: (Huyện M’Đrắk, Ea Kar, 1 phần huyện Krông Bông)

- Nhiệt độ không khí:

Trung bình: 25,0 - 27,0 0C; Thấp nhất: 20,0 - 23,0 0C; Cao nhất: 30,0 - 33,0 0C.

- Lượng mưa: 150,0 - 250,0 mm.

* Khu vực phía Đông Bắc tỉnh: (Huyện EaH’leo, Krông Búk, Krông Năng, Buôn Hồ)

- Nhiệt độ không khí:

Trung bình: 22,0 - 24,0 0C; Thấp nhất: 18,0 - 21,0 0C; Cao nhất: 28,0 - 31,0 0C.

- Lượng mưa: 250,0 - 350,0 mm, có nơi lớn hơn 350,0 mm.

* Khu vực trung tâm tỉnh: (B. Ma Thuột, huyện Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Pk)

 - Nhiệt độ không khí:

Trung bình: 23,5 - 25,5 0C; Thấp nhất: 19,0 - 22,0 0C; Cao nhất: 29,0 - 32,0 0C.

- Lượng mưa: 300,0 - 400,0 mm.

* Khu vực phía nam tỉnh: (Huyện Lắk, Krông Ana, 1 phần huyện Krông Bông)

 - Nhiệt độ không khí:

Trung bình: 24,0 - 26,0 0C; Thấp nhất: 19,0 - 22,0 0C; Cao nhất: 29,0 - 32,0 0C.

- Lượng mưa: 300,0 - 400,0 mm.

 

* Khu vực tây bắc tỉnh: (Huyện Ea Suóp, Buôn Đôn)

- Nhiệt độ không khí:

Trung bình: 24,5 - 26,5 0C; Thấp nhất: 20,0 - 23,0 0C; Cao nhất: 30,0 - 33,0 0C.

- Lượng mưa: 250,0 - 350,0 mm.

II. Tình hình thủy văn:

1. Tổng kết

Mực nước trên các sông thuộc tỉnh Đắk Lắk tháng 8/2019: Phổ biến dao động theo xu thế tăng thời kì đầu, sau giảm vào thời kì giữa và cuối. Trên sông Krông Ana và sông Srê Pốk, trong thời kỳ đầu xuất hiện một đợt lũ lớn. Tại trạm Giang Sơn trên sông Krông Ana biên độ lũ đạt 4,30m; mực nước đỉnh lũ đạt 420,26m; thấp hơn mức Báo động I là 0,74m. Tại trạm Bản Đôn trên sông Srê Pốk biên độ lũ đạt 8,75m; mực nước đỉnh lũ đạt 176,56m; cao hơn mức Báo động III là 1,56m. Riêng tại Krông Búk dao động theo điều tiết của thủy điện.

- So với mực nước trung bình tháng 7/2019 cao hơn từ 1,40 - 1,60m.

- So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 cao hơn từ 0,50 - 0,70m.

- So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ thấp hơn từ 0,60 - 0,80m.

2. Dự báo

Mực nước trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tháng 9/2019: Phổ biến dao động theo xu thế tăng vào thời kỳ đầu và cuối, giảm vào thời kỳ giữa. Biên độ dao động từ 0,80 - 1,20m. Riêng tại Bản Đôn và Krông Búk dao động theo điều tiết của thuỷ điện.

- So với mực nước trung bình tháng 8/2019 ở mức xấp xỉ.

- So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 thấp hơn từ 0,10 - 0,2 0m.

- So với mực nước trung bình nhiều năm cùng kỳ thấp hơn từ 1,20 - 1,40m.

 

                   BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG THÁNG 08 NĂM 2019

 (Thống kê theo điện báo)

Yếu tố

 

Trạm

Nhiệt độ không khí (0C)

Mưa

Độ ẩm KK

Tổng số giờ nắng

Ttb

Tx

Ngày

Tm

Ngày

Lượng (mm)

Số ngày

T.bình

(%)

(Giờ)

B.M.Thuột

25,3

32,0

19

21,5

1,21

515,6

23

84

162,8

Buôn Hồ

23,6

30,1

15

19,5

29

306,2

24

90

179,9

M’Đrắk

27,1

34,0

22

21,6

29

64,8

11

73

228,3

Lắk

25,4

32,5

15

20,7

6

505,0

24

82

149,7

EaHLeo

23,6

31,2

19

20,0

2

361,4

24

89

147,9

BẢNG SỐ LIỆU THỦY VĂN THÁNG 8 NĂM 2018

(Thống kê theo điện báo)

Trạm

Sông

Hmax

(cm)

Ngày

 

Hmin

(cm)

Ngày

Mực nước TB (cm)

Lưu lượng TB (m3/s)

Thực đo

So với TBNN

Thực đo

So với TBNN

 Krông Búk

 Krông Búk

45149

8

45123

11

45137

-91cm

0,924

<91,7%

 Giang Sơn

 Krông Ana

42026

9

41531

1

41724

-72 cm

97,1

>46,7%

 Cầu 14

 Ea Krông

30280

21

30167

3

30262

304 cm

170

<48,5%

 Bản Đôn

 Srê Pốk

17656

7

16775

5

16987

21 cm

383

<2,8%

 Đ,Xuyên

 Krông Nô

42612

20

42273

3

42486

-142 cm

94,8

<43,9%

DỰ BÁO MỰC NƯỚC VÀ LƯU LƯỢNG THÁNG 9 NĂM 2019

Trạm

Sông

HTB

(cm)

So với TBNN (cm)

QTB (m3/s)

So với TBNN (%)

 Krông Búk

Krông Búk

45150

-94cm

1,88

<88,3%

 Giang Sơn

Krông Ana

41730

-125 cm

79,1

>7,6%

 Cầu 14

Ea Krông

30290

301 cm

194

<51,7%

 Bản Đôn

Srê Pốk

16960

-49 cm

319

<31,2%

 Đ,Xuyên

Krông Nô

42490

-153 cm

98,2

         <46%

Đài Khí tượng thủy văn Tỉnh Đắk Lắk

Thống kê truy cập

Đang truy cập 22
Tổng truy cập 2.195.558

Bản đồ hành chính

Album ảnh

Liên kết website