Thông số quan trắc, dự báo hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp Ngày 20/9/2019 (trường hợp bình thường)
  • 18/06/2021
  • 1346

Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Thuỷ điện Buôn Kuốp kính báo thông số quan trắc, dự báo hồ chứa như sau:

Thời gian

Mực nước

Thượng lưu

(m)

Mực nước

Hạ lưu

(m)

Lưu lượng TB đến hồ

(m3/s)

Tổng lưu lượng xả TB (chạy máy + xả tràn) (m3/s)

Lượng mưa ngày tại hồ

(mm)

Số liệu thực đo

10h/20/9/2019

410.55

304.80

305

303

0

Dự báo

16h00/20/9/2019

410.55

304.80

300

300

0

22h00/20/9/2019

410.64

304.80

320

300

4

4h00/21/9/2019

410.86

304.80

350

300

2

10h00/21/9/2019

410.86

304.80

300

300

0

Trân trọng./.

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1486
Tổng truy cập 2.804.738

Bản đồ hành chính

Liên kết website