Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn Hồ thủy điện Srêpôk 4
  • 18/06/2021
  • 180
Tải về tài liệu đính kèm

Nội dung

Đơn vị

Thông số quan trắc trong ngày hôm trước

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

  • Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)

m

206.86

206.97

206.91

206.84

206.78

206.72

206.66

206.68

206.71

206.72

206.71

206.79

  • Lưu lượng đến hồ

m 3/s

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162.85

176.90

183.38

178.11

169.33

  • Lưu lượng xả qua tràn

m 3/s

0.00

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  • Lưu lượng chạy máy

m 3/s

150.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145.29

145.29

177.23

177.23

139.47

  • Tổng lưu lượng xả về hạ du 

m 3/s

150.92

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

145.29

145.29

177.23

177.23

139.47

  • Lượng mưa ngày tại hồ

mm

0.0

Thống kê truy cập

Đang truy cập 25
Tổng truy cập 2.256.123

Bản đồ hành chính

Album ảnh

Liên kết website