Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống thiên tai
  • 24/05/2021
  • 2464
Tải về tài liệu đính kèm

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: 
“Việt Nam ta có hai tiếng Tổ quốc, ta cũng gọi Tổ quốc là Đất nước, có đất và có nước, thì mới thành Tổ quốc. Có đất lại có nước thì dân giàu nước mạnh.
Nước cũng có thể làm lợi nhưng cũng có thể làm hại, nhiều nước quá thì úng lụt, ít nước quá thì hạn hán. 
Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho đất với nước điều hòa với nhau để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại - danh nhân văn hóa thế giới, nhà chính trị thiên tài - Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp Cách mạng Việt Nam và cho công cuộc giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Quan tâm đến việc phòng chống thiên tai, ngay từ khi còn đang bôn ba trong hành trình tìm đường cứu nước, Người đã từng chỉ rõ: Không chỉ áp bức bóc lột người dân thuộc địa, những kẻ “khai hóa văn minh” còn không quan tâm phòng chống thiên tai, khiến cho thiên tai cùng với ách thống trị của chúng đã là những nguyên nhân quan trọng, gây ra nạn đói và cảnh khốn cùng cho người dân thuộc địa, đẩy cuộc sống của “những kẻ nô lệ” vốn đã tăm tối lại rơi vào cảnh khốn cùng hơn.

Lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, Công tác phòng chống thiên tai là một cuộc chiến hết sức gay go, gian khổ, và để chống lại “thứ giặc ghê gớm” đó, Người và Chính phủ đã đặc biệt quan tâm vấn đề phòng chống thiên tai. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ chủ trì các cuộc họp của Trung ương Đảng, của Hội đồng Chính phủ về thiên tai, thủy lợi, Người rất coi trọng và thường dành thời gian đi kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, sửa chữa các Công trình thủy nông, đê điều, chống hạn, chống ứng với bà con nông dân và cán bộ tại các tỉnh. Trong suốt 25 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 179 lần đi thăm và nói chuyện, phát biểu tại địa phương. Về tư tưởng, quan điểm của Người đối với công tác phòng, chống thiên tại Việt Nam thật toàn diện, đa dạng nhưng cũng thật giản dị, gần gũi, thể hiện trong nhiều bài viết, bài nói chuyện cùng những bức thư của Người gửi các lực lượng, nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Đây là kim chỉ nam cho các chính sách và các giải pháp phòng chống thiên tai không những chỉ lúc sinh thời mà còn cho các thế hệ mai sau.

Thực hiện những lời răn dạy của Người, trải qua 75 năm, với bàn tay chèo lái của các thế hệ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, công tác phòng chống thiên tai Việt Nam ngày nay đã thực sự lớn mạnh, bộ máy quản lý ngày càng hoàn thiện hơn. Đến nay, chúng ta đã có cơ quan chuyên trách về phòng, chống thiên tai, có khả năng ứng phó với toàn bộ các loại hình thiên tai xuất hiện tại Việt Nam, góp phần vì sự an toàn của nhân dân, đúng với mong muốn của Bác lúc sinh thời. Cuốn sách kèm theo hình ảnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng chống thiên tai” hy vọng góp phần cung cấp cho người đọc những tư tưởng và tình cảm lớn, những niềm vui, nỗi trăn trở, ước mong của Người đối với sự nghiệp phòng chống thiên tai.

 Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thống kê truy cập

Đang truy cập 47
Tổng truy cập 2.597.041

Bản đồ hành chính

Liên kết website