Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với thiên tai
  • 24/12/2021
  • 1109

Thực hiện kế hoạch công tác trên cơ sở dự toán được giao tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh tổ chức Hội nghị, tập huấn công tác tuyên  truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với thiên tai, với một số nội dung như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu 07h30 (thứ Hai, ngày 27/12/2021)

2. Địa điểm: Đầu cầu chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 47 Nguyễn Tất Thành - Thành phố Buôn Ma Thuột.

3. Chương trình Hội nghị: (Chi tiết tại Phụ lục I gửi kèm theo)

4. Hình thức Hội nghị: Trực tuyến qua phần mềm Zoom

(Hướng dẫn sử dụng, kết nối phần mềm Zoom tại Phụ lục II gửi kèm theo)

5. Chủ trì: Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh

6. Mục tiêu: Nâng cao năng lực chủ động ứng phó thiên tai của cộng đồng, thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người, tài sản do thiên tai gây ra; đảm bảo tiêu chí đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về PCTT tại chỗ trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện phát triển kinh tế bền vững, từng bước xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai.

7. Thành phần:  

a. Điểm cầu cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, các cơ quan truyền thông, báo chí (dưới 10 người).

b. Điểm cầu địa phương:

- Cấp huyện: Phòng Nông nghiệp/phòng kinh tế cấp huyện, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cấp huyện. Mỗi huyện 01 đầu cầu truy cập.

- Cấp xã: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cấp xã. Mỗi xã 01 đầu cầu truy cập.

Để Hội nghị, tập huấn đạt mục tiêu đề ra, đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cấp huyện phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cấp xã tham gia Hội nghị tập huấn.

+ Tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh tại địa phương, chủ động bố trí thành phần tham dự của cấp huyện, cấp xã phù hợp, chấp hành nghiêm túc quy định về phòng chống dịch bệnh Covid 19.

+ Tổng hợp về số lượng, thành phần tham dự, thông tin cán bộ đầu mối thực hiện kết nối trực tuyến của địa phương và gửi về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh.

Tải tài liệu tại đây!

Thống kê truy cập

Đang truy cập 56
Tổng truy cập 2.396.263

Bản đồ hành chính

Liên kết website