Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024
  • 09/05/2024
  • 505
Tải về tài liệu đính kèm

Ngày 06/5/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND, về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024: “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”, các hoạt động chính tập trung thực hiện trong tháng 5/2024, gồm: 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh; tình hình thiên tai và giải pháp phòng tránh tại địa phương; phổ biến tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và địa phương xây dựng;

- Hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trong cộng đồng; các mô hình, bài học kinh nghiệm tại cộng đồng về phòng chống thiên tai; 

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi phạm;

- Một số hoạt động hưởng ứng khác phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Các hoạt động được triển khai thông qua các hình thức như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Website của các sở, ban, ngành, các cấp tại địa phương, cơ quan, đơn vị; truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và trang thông tin về phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, huyện, xã (facebook, zalo, youtube,…) và các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương, như: Treo pano, băng rôn với các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024.

Nhằm mục đích tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2024. 

UBND tỉnh giao các Sở, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 của ngành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục đích ý nghĩa và tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai cho người dân, cộng đồng và trong trường học…; Tổ chức rà soát và tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai (khu vực dễ bị ngập lụt, sạt lở đất…). 

đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai theo quy định.

Tài liệu phục vụ công tác thông tin, truyền thông trong Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024 sẽ được Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cập nhật tại địa chỉ: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ifUHZrcnUEXBZ6L8RtqPgKm37ED9BWYu?usp=sharing và Website: phongchongthientai.daklak.gov.vn.

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1485
Tổng truy cập 2.804.731

Bản đồ hành chính

Liên kết website