Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022.
  • 16/05/2022
  • 1373

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, về việc Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai. Trong đó, hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai.
Thực hiện Công văn số 30/QGPCTT ngày 11/5/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022; Công văn số 25/QGPCTT-HNCT ngày 28/4/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai - Hội Người cao tuổi Việt Nam, về hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai một số nội dung cụ thể như sau:
1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 là: “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”.
2. Mục tiêu: Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2022; tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai đến người dân tại cở sở.
3. Thời gian thực hiện: Tập trung trong tháng 5 năm 2022.

Một số tài liệu, ấn phẩm phục vụ tuyên truyển tại đây!
 

Thống kê truy cập

Đang truy cập 131
Tổng truy cập 2.596.829

Bản đồ hành chính

Liên kết website