Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024
  • 05/07/2024
  • 195

Ngày 29 tháng 5 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2024. Tổng số thu: 30.293.901.000 đồng (Ba mươi tỷ, hai trăm chín mươi ba triệu, chín trăm lẻ một ngàn đồng), trong đó:
- Thu Quỹ PCTT từ đối tượng các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn (kể cả người lao động trong doanh nghiệp và tài sản): 23.853.242.000 đồng.
- Thu Quỹ PCTT từ đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương trong các cơ quan tổ chức cấp tỉnh và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: 1.174.112.000 đồng.
- Thu Quỹ PCTT từ đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương trong các cơ quan, tổ chức cấp huyện, cấp xã và người lao động khác (do UBND cấp huyện thu theo ủy quyền): 5.266.547.000 đồng.
Thời hạn nộp Quỹ: Đối với cá nhân nộp một lần trước 31/7/2024; đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước 31/7/2024, số còn lại thực hiện nộp Quỹ xong trước ngày 30/11/2024.
Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị theo dõi, đôn đốc thu Quỹ:
1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan quản lý Quỹ), Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh theo dõi, đôn đốc thu Quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh đảm bảo kế hoạch giao.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan quản lý Quỹ) theo dõi, đôn đốc các cơ quan cấp tỉnh, lực lượng vũ trang và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nộp Quỹ đầy đủ, đúng tiến độ theo quy định.
3. Cục Thuế tỉnh: Chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, khu vực, thành phố và các phòng liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan quản lý Quỹ) triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn thực hiện đóng quỹ theo Kế hoạch năm 2024 đã được của UBND tỉnh phê duyệt. 
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột: 
- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện mở tài khoản (hoặc sử dụng tài khoản đã có) tại Kho bạc nhà nước để thực hiện thu Quỹ trên địa bàn theo ủy quyền của UBND tỉnh.
- Triển khai Kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2024 đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thu, nộp Quỹ đúng quy định. 
Chi tiết như File đính kèm!
Bảng tổng hợp
Phụ lục: I
Phụ lục: II
Phụ lục: III
 

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1552
Tổng truy cập 2.804.827

Bản đồ hành chính

Liên kết website