UBND tỉnh vửa ban hành văn bản chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ suối
  • 28/08/2023
  • 1897

Để chủ động chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống thiên tai nói chung và sạt lở nói riêng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và công trình cơ sở hạ tầng, nhất là trong mùa mưa bão, ngày 24/8/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7276/UBND-NNMT, về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ suối. Trong đó yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thưc hiện một số nội dung:

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 6495/UBND-NNMT ngày 01/8/2023, về việc chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế để kiểm soát và giảm thiệt hại do sạt lở đất, lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ suối trên địa bàn.

 

2. Giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để kịp thời chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi, nhất là các hồ đập xung yếu, hồ đập đã xảy ra sự cố trong mưa lũ vừa qua, không để xảy ra sự cố bất ngờ gây thiệt hại về tính mạng của nhân dân.
- Chỉ đạo xử lý nghiêm việc chặt phá rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất; khai thác, tập kết khoáng sản trái phép theo đúng quy định của pháp luật để giảm nguy cơ rủi ro thiên tai, hạn chế xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập úng.
5. Giao Sở Xây dựng kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng, nhất là việc xây dựng nhà cửa, công trình ở khu vực địa hình sườn dốc, ven sông, suối, kênh rạch, vùng có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất; thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm các quy định về hoạt động xây dựng (nhất là hoạt động xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ, đặc dụng).
6. Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiểm tra các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt sâu để có phương án chủ động bảo đảm giao thông và an toàn giao thông, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ và các trục giao thông chính. Chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương khắc phục sự cố sạt lở trên các trục đường giao thông.
7. Giao Sở Công Thương chỉ đạo công tác phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn đối với chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn đối với hồ đập thủy điện, hệ thống cung cấp, truyền tải điện.
8. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, ứng phó cho người dân, giảm thiểu thiệt hại do sạt lở.
9. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực để thực hiện các dự án mang tính căn cơ, bài bản, bền vững nhằm phòng, chống sạt lở trên địa bàn tỉnh.
10. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại về người chết, người mất tích, người bị thương; nhà đổ, sập, trôi, cháy, hư hỏng và tình hình thiếu lương thực, nhu yếu phẩm sinh hoạt báo cáo UBND tỉnh để kịp thời hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ. Quan tâm các đối tượng là người có công, gia đình chính sách, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng trợ giúp xã hội khác, bảo đảm không để người dân bị thiếu đói, không có chỗ ở; kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại và thực hiện các giải pháp đồng bộ khác để ổn định đời sống dân sinh và phát triển sản xuất.
11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi chặt chẽ tình hình sự cố, thiên tai, sạt lở, chủ động chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả khi có tình huống theo đề nghị của địa phương.
12. Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chủ động nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, triển khai xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
13. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
13.1. Trước mắt khẩn trương thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách để bảo đảm an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét:
a) Chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ vừa qua, bảo đảm ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là các huyện: Ea Súp, Lắk, Krông Ana, Krông Bông.
b) Đối với các khu vực đã phát hiện có nguy cơ sạt lở, lũ quét phải kiên quyết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.
c) Kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, chỗ ở theo quy định (nếu có) để ổn định đời sống cho các hộ bị mất nhà do sạt lở, lũ quét hoặc phải di dời để phòng, tránh sạt lở, lũ quét, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở.
d) Tổ chức rà soát kỹ, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, nhất là các khu vực có dân cư, trường học, công sở, doanh trại, nhà máy, xí nghiệp,... Kết quả rà soát báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 30/8/2023 để tổng hợp.
đ) Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết về dấu hiệu, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét để huy động sức mạnh của nhân dân trong việc phát hiện, thông báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; hướng dẫn kỹ năng để người dân chủ động ứng phó khi có sự cố, hạn chế thiệt hại, đặc biệt cần chú ý có hình thức tuyên truyền, hướng dẫn phù hợp, kịp thời đối với người dân ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
13.2. Về lâu dài:
a) Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng, nhất là việc xây dựng nhà cửa, công trình ở khu vực địa hình sườn dốc, ven sông, suối, kênh rạch, vùng có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất; quản lý, bảo vệ rừng; hoạt động xây dựng (nhất là hoạt động xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ, đặc dụng); khai thác, tập kết khoáng sản trái phép theo đúng quy định của pháp luật để giảm nguy cơ rủi ro thiên tai, hạn chế xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập úng.
b) Tổ chức rà soát, báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền bố trí và huy động nguồn lực để thực hiện các dự án mang tính căn cơ, bài bản, bền vững nhằm phòng, chống sạt lở, chủ động di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai, nhất là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.
13.3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của nhân dân.

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập 9
Tổng truy cập 2.669.740

Bản đồ hành chính

Liên kết website