V/v triển khai các văn bản của Trung ương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 23/07/2021
  • 663

Ngày 06/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đề điều (có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2021).
Ngày 09/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chỉ thị số 18/CT-TTg, về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.
Các văn bản được đăng tải tại website: phongchongthientai.daklak.gov.vn --> mục văn bản quy phạm pháp luật.
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Chỉ huy về triển khai Công văn số 6322/UBND-NNMT ngày 13/7/2021, về việc triển khai các văn bản của Trung ương trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh gửi các văn bản nêu trên để các địa phương, đơn vị được biết, triển khai thực hiện theo quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương, đơn vị liên hệ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để được hướng dẫn.

 Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập 27
Tổng truy cập 2.163.037

Bản đồ hành chính

Album ảnh

Liên kết website