Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai
  • 15/11/2021
  • 104
Tải về tài liệu đính kèm

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai 

Thống kê truy cập

Đang truy cập 6
Tổng truy cập 2.078.191

Bản đồ hành chính

Album ảnh

Liên kết website