CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHỐNG HẠN VỤ ĐÔNG XUÂN 2018-2019
  • 25/11/2018
  • 1527

Theo tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia tại bản tin số 335/DB-QG ngày 10/10/2018 và bản tin số 05/DBVKTTVDL năm 2018 của Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk, trong đó cảnh báo hiện tượng ENSO, từ tháng 11/2018 đến những tháng đầu năm 2019 sẽ chuyển sang trạng thái El Nino với xác suất trong khoảng 60 - 70%. Theo đó thời tiết trên địa bàn tỉnh các tháng cuối năm 2018 và đầu năm 2019 có khả năng diễn biến phức tạp với một số đặc trưng như lượng mưa thấp, mùa mưa kết thúc sớm, dòng chảy giảm mạnh. Dự báo lượng mưa từ tháng 10/2018 đến tháng 02/2019 thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15 - 30%.
Thực tế đến giữa tháng 10/2018, tổng lượng mưa năm ở các vùng trên địa bàn tỉnh, trung bình mới chỉ đạt 78%, cá biệt tại các huyện phía Đông tỉnh (M’Drăk, Ea Kar, Krông Pắc) mới chỉ đạt khoảng 50% so với tổng lượng mưa trung bình nhiều năm; dòng chảy trên các sông suối duy trì ở mức thấp; nhiều hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh chưa đạt mực nước dâng bình thường. Dự báo khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 là rất cao, đặc biệt là khu vực phía Đông tỉnh.
Để chủ động ứng phó với tình hình hạn hán có thể xảy ra trong vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị như sau:
1. Các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/5/2018, về tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm 2018. 
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, theo dõi tình hình thời tiết, đánh giá nguồn nước trên địa bàn để tham mưu xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 của địa phương phù hợp tình hình thực tế, chú trọng các giải pháp căn cơ, hiệu quả nhằm hạn chế rủi ro thiên tai; chủ động bố trí ngân sách địa phương cho hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật; kịp thời xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án ứng phó thiên tai năm 2018 phù hợp điều kiện thực tế, cấp độ rủi ro thiên tai, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ.
3. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án ứng phó với hạn hán do hiện tượng El Nino gây ra trong vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các địa phương chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán hiệu quả. Kịp thời tổng hợp tình hình hạn hán báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo quy định; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống và khắc phục hậu quả hạn hán đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch sản xuất và hướng dẫn lịch thời vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 phù hợp tình hình thực tế; tập trung hướng dẫn các địa phương thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thời vụ phù hợp thích ứng biến đổi khí hậu; tăng cường giám sát việc khai thác, sử dụng nước phục vụ sản xuất đối với các chủ quản lý công trình thủy lợi. Phối hợp với các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện xả nước phát điện kết hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp cho vùng hạ du; phối hợp với sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán.
6. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp để phục vụ phòng, chống hạn trong vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh.
7. Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, các chủ quản lý công trình thủy lợi tập trung rà soát, kịp thời xử lý các sự cố hư hỏng đảm bảo phát huy hiệu quả công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; tăng cường quản lý nguồn nước tránh để xảy ra tình trạng thất thoát, xây dựng kế hoạch cấp nước phù hợp, tiết kiệm, phục vụ tốt công tác chống hạn vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh.
8. Các đơn vị: Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Đài Khí tượng Thủy văn căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị tăng cường phối hợp đưa tin dự báo, cảnh báo về tình hình ảnh hưởng của hiện tượng El Nino có thể gây hạn hán trong Đông Xuân năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh để chính quyền các cấp và người dân quan tâm; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực làm thủy lợi, sản xuất theo kế hoạch, tham gia công tác phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất; hưởng ứng phong trào sử dụng nước tiết kiệm.

Tải file đính kèm.

Thống kê truy cập

Đang truy cập 68
Tổng truy cập 2.596.978

Bản đồ hành chính

Liên kết website