triển khai thực hiện Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
  • 15/11/2021
  • 1579
Tải về tài liệu đính kèm

UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thống kê truy cập

Đang truy cập 18
Tổng truy cập 2.754.878

Bản đồ hành chính

Liên kết website