Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai
  • 15/11/2021
  • 2288
Tải về tài liệu đính kèm

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai 

Thống kê truy cập

Đang truy cập 2262
Tổng truy cập 2.805.713

Bản đồ hành chính

Liên kết website