Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai
  • 15/11/2021
  • 148
Tải về tài liệu đính kèm

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai 

Thống kê truy cập

Đang truy cập 35
Tổng truy cập 2.132.037

Bản đồ hành chính

Album ảnh

Liên kết website