Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  • 15/11/2021
  • 592
Tải về tài liệu đính kèm

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thống kê truy cập

Đang truy cập 4
Tổng truy cập 2.396.168

Bản đồ hành chính

Liên kết website