Lập Kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2018
  • 04/04/2018
  • 2465
Tải về tài liệu đính kèm

Nhằm thục hiện tốt công tác thu Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2018 trên địa bàn tỉnh, ngày 08/3/2018 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1775/UBND-NNMT. Trong đó UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã thành phố triển khai xây dựng kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2018.

 Xem nội dung

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1655
Tổng truy cập 2.805.073

Bản đồ hành chính

Liên kết website