ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  • 15/11/2021
  • 229
Tải về tài liệu đính kèm

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thống kê truy cập

Đang truy cập 25
Tổng truy cập 2.163.025

Bản đồ hành chính

Album ảnh

Liên kết website