ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thống kê truy cập

Đang truy cập 11
Tổng truy cập 2.163.001

Bản đồ hành chính

Album ảnh

Liên kết website